Planerade driftstörningar

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:
 
Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Här hittar du information om pågående och planerade driftstörningar i din kommun.

Här utvecklar vi den offentliga miljön

Utveckling av Samsöviken: ledningsarbete och dagvattendamm

Ny pontonbro till Tranholmen

Aktuella driftstörningar

 

  • Enebyberg: Trädfällning längs Eneby skogsväg

    Under november fäller vi träd längs Eneby skogsväg. Syftet är att skapa bättre ljusinsläpp och gynna markfloran och tallarna i området. Arbetet utförs av Jacksons Trädvård AB.
    Datum och tid: 2018-11-01 – 2018-11-30 kl. 09:30