Öppna förskolan

Enebybergs öppna förskola är en mötesplats för hemmavarande föräldrar och deras barn mellan 0-5 år. Det krävs ingen inskrivning eller föranmälan och verksamheten är avgiftsfri. Välkomna!

På öppna förskolan arbetar utbildade förskollärare som kan ge råd och stöd i ditt föräldraskap och information om andra kommunala verksamheter.

Här finns plats för samtal, lek och skapande. Den öppna förskolan är rolig och stimulerande för barnen och tar till vara deras nyfikenhet och lust att lära. Vår uppgift är att erbjuda en god pedagogisk gruppverksamhet i nära samarbete med besökarna. Samtidigt får de vuxna möjlighet till kontakt och gemenskap. Vi har dagliga sångstunder och engagerar oss i skapande verksamhet.

Veckoschema

Måndag öppet mellan 11.30-14.30. Då välkomnar vi barn i åldern 0-1. Sångstund kl 13.00.
Tisdag – Fredag öppet mellan 9-12 för alla åldrar. Sångstund 10.15.

Kontakt

Besöksadress:
Cedervägen 2, Enebyberg

Eva Lehmann, leg förskollärare
Telefon: 08-568 919 29
Mobil: 073-078 33 91
E-post:

Sjukdomspolicy

Håll barnen hemma från öppna förskolan när barnen är sjuka. Symptom och allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i de vardagliga aktiviteterna, avgör när barnet kan komma.
Barnen bör vara feberfria minst en dag innan de återkommer till öppna förskolan.

  • Vid antibiotikabehandling bör barnen vara hemma minst två dagar.
  • Vid magsjuka vill vi att barnen skall vara kräk- och diarréfria i två dagar innan de kommer.

Är du osäker i bedömningen, så rådgör med BVC-sköterskan.