Välkommen till Stocksundsskolan och Långängsskolan

Stocksunds Resultatenhet arbetar efter visionen: Våga, Vilja, Växa.
Visionen gäller framförallt för våra elever som vi vill ska nå oanade höjder och utvecklas till sin fulla potential. Men visionen gäller även personalen på skolan. Med en personal som vågar att utvecklas och utmana sig själva i sin vilja att nå goda resultat får vi personal och elever att växa.

Sommaren 2014 fick Stocksunds Resultatenhet Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse. Vi är stolta att fått utmärkelsen som i motiveringen lyfter fram vårt utvecklings- och kvalitetsarbete. Detta kvalitetsarbete med en utgångspunkt i utvecklingsarbete, elevernas höga resultat och trygghet gav oss även kommunens högsta resultat i Qualis-granskningen (2013/2014) i Danderyds kommun.

Nyheter