Välkommen till Specialpedagogiskt centrum i Danderyd

SPEC Danderyds syfte är att bidra till en tillgängligare förskola och skola. Personal kan vända sig till oss med frågor kring barn och elever i behov av extra utmaningar, anpassningar och särskilt stöd. Frågorna kan också handla om mångfald, inkluderande verksamhet och tillgängliga lärmiljöer.

SPEC Danderyd erbjuder förskolor

  • Specialpedagogisk handledning och rådgivning
  • Utbildningar kring tillgängliga lärmiljöer och inkluderande undervisningsstrategier
  • Språkoteket  -  Utlåning av alternativa lärverktyg och litteratur.
  • Nätverk för representanter från förskolorna

SPEC Danderyd erbjuder skolor

  • Specialpedagogisk handledning och stöd till skolornas EHT och primärt till specialpedagoger, speciallärare och rektorer
  • Utbildningar för större grupper kring tillgängliga lärmiljöer och inkluderande undervisningsstrategier
  • Skoldatateket - Stöd kring kommungemensamma program, utlåning av alternativa lärverktyg och specialpedagogisk litteratur
  • Nätverk till skolornas specialpedagoger och -lärare