Välkommen till Kyrkskolan

Skolan som syns och tål att synas.

Kyrkskolan ligger centralt belägen i västra Danderyd med utsikt över ängarna i Djursholm. Skolans undervisningslokaler har ljus och rymd med 20-talsatmosfär. Här blandas modern teknik med gamla traditioner. Skolans lokaler inbjuder till kommunikation och samverkan. På skolan finns ca. 300 elever.

Fritidshemmen är belägna i en egen annexbyggnad fylld av lokaler för lek, kreativitet och lugna stunder. Närheten till natur inbjuder till spännande upptäckter. Trygghet och trivsel står högt på agendan. Här är äldre elever faddrar åt yngre. Skolan har verksamheter från förskoleklass till årskurs 6 samt fritidshem och hemvist.

Våren 2012 hade Danderyds skolor besök av Skolinspektionen. Syftet med inspektionen var att bidra till en bättre skola med bättre resultat. Glädjande för oss är deras omdöme: "Kyrkskolan är enligt Skolinspektionen en välfungerande skola som karakteriseras av starkt fokus på såväl hög måluppfyllelse som aktuella skolutvecklingsfrågor. " Se rapporten i dess helhet under styrdokument och uppföljning.

Nyheter