Enebybergs skola

Brage, Eneby, Haga och Hagapaviljongen bildar en enhet - Enebybergs skola med fullt utvecklad gemenskap.

Enebybergs skola ligger i ett lugnt villaområde i Enebyberg i Danderyds kommun. På skolan går ca 700 elever från förskoleklass till årskurs 6. Förskoleklasserna går i Hagapaviljongen. Elever i årskurs 1-3 går i Eneby eller Haga. I Brage går några klasser ur lågstadiet och alla elever i årskurs 4-6. Vi når höga kunskapsresultat och har en hög andel med pedagogisk personal på skolenheten. Skolan har en trygg och stödjande lärandemiljö som kännetecknas av att eleverna känner sig trygga i skolan.
 

Nyheter