Välkommen till Ekebyskolan och Svalnässkolan

Ekeby och Svalnässkolan, Fafnervägen 47, 182 66 Djursholm Ekebyskolan är en F-6 skola med 300 elever och Svalnässkolan en F-3 skola med plats för 100 elever.

Våra skolor ligger i lugna, gröna villaområden i Djursholm, nära Ekebysjön och Ösbysjön, samt skog och ängar. Kommunikationerna till skolorna är goda med Roslagsbanan och buss.

Vi sätter god hälsa i centrum; socialt, mentalt och fysiskt. Att eleverna mår bra ser vi som en förutsättning för goda prestationer och ett gott lärande. Våra elever når också i mycket stor utsträckning kunskapsmålen. Vi uppmuntrar alla elever att utvecklas i ett positivt och tillåtande klimat som kan sammanfattas med orden
                                                "Jag vill, Jag vågar, Jag kan".