Baldersskolan

Välkommen till Baldersskolan

Baldersskolan har 200 elever från förskoleklass till årskurs 3. Vårt mål är att alla på Baldersskolan ska känna samhörighet, bli sedda och vara delaktiga i skolan.

Våren 2012 hade Danderyds skolor besök av Skolinspektionen. Syftet med inspektionen var att bidra till en bättre skola med bättre resultat.

Glädjande för oss är deras omdöme: Baldersskolan är enligt Skolinspektionen en välfungerande skola som karakteriseras av starkt fokus på såväl hör måluppfyllelse som aktuella skolutvecklingsfrågor.
Skolinspektionens rapport

Nyheter