Socialkontorets fax ur funktion

2018-12-13 19:36

Socialkontorets faxnummer är för närvarande ur funktion på grund av tekniska problem hos Telia. Aktörer som brådskande söker kontakt med socialkontoret hänvisas till vår funktionsbrevlåda:

Det går även bra att ringa Danderyds kommuns växel på telefonnummer: 08-568 910 00

Trygg Politiker

Kontaktinformation

Säkerhetschef Johan Nordenmark


Här tipsar vi om kurser och konferenser för dig som förtroendevald om hur du kan minska risken för hot och trakasserier.

Kurser för förtroendevalda

Trygg politiker, onlinekurs

Så minskar du risken för hot, trakasserier och våld i din roll som politiker. I en enkel onlinebaserad gratiskurs kan du lära dig vilka risker som finns och hur de kan förebyggas. Kursen är gratis och tar endast 20-25 minuter att genomföra.

www.sakerhetsutbildning.net/tryggpolitiker

Hot och hat en jämställdhetsfråga

Webbinarium 23 januari. Anmäl dig senast 14 januari.
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/hotochhatenjamstalldhetsfraga.25536.html

Hot och hat påverkar det demokratiska uppdraget

Konferens 7 februari och workshop 8. Anmäl dig senast 7 januari.
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/hotochhatpaverkardetdemokratiskauppdraget.25375.html