Trygghetsundersökning 2018

Kontaktinformation

Säkerhetschef Johan Nordenmark


Nu är det dags för Danderyd kommuns och Polisens gemensamma trygghetsundersökning. Var med och delta med dina synpunkter och idéer. Fyll i enkäten nedan.

Danderyds kommun och Polisen arbetar tillsammans för att minska brottsligheten och öka tryggheten för alla som bor och vistas i Danderyds kommun. Vart annat år görs en trygghetsundersökning. Undersökningen är en del av det material som används för att skapa en lägesbild kring trygghet och brott i kommunen.

Bor du i Danderyd? Brukar du besöka kommunen? Om du svarar ja på en av frågorna är dina erfarenheter och upplevelser värdefulla! Vi ber dig därför att ägna en stund åt att besvara frågorna:

Danderyds Kommun och Polisens Trygghetsenkät 2018

Undersökningen sker anonymt. Den tar cirka fem minuter att genomföra.

Här ser du resultatet från den tidigare trygghetsundersökningen:

Sammanställningen av svaren från Trygghetsundersökning 2016