Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Nos och spaningspatrull mot inbrott

Kontaktinformation

Trygg i Danderyd

Box 66, 182 05 Djursholm

Handläggare
Annette Lindell

08-568 910 78

Nos och spaning
Den 26 april 2018 deltog ett femtiotal Danderydsbor tillika hundägare i en föreläsning om projektet "nos- och spaningspatrull mot inbrott". Polisen föreläste om hur man som hundägare kan bli en bättre iakttagare och upptäcka inbrott.

Hundägare kan hjälpa till i arbetet med att minska bostadsinbrotten.

Danderyds Kommun och det brottsförebyggande rådet "Trygg i Danderyd" i samverkan med polis erbjöd i slutet av april 2018 en kort utbildning. Syftet var att ge hundägare kunskaper om hur man upptäcker förberedelser till bostadsinbrott samt hur man tipsar polisen.

Deltagarna fick målande exempel på hur viktigt det är att skapa detaljerade förteckningar av värdesaker. De fick även kunskap om processen i utredningsarbetet, exempelvis hur allmänhetens tips används och läggs samman till en helhet.