Försenad sophämtning på Kevingeringen

2019-03-19 12:16

Sophämtningen sker idag onsdag 20 mars på Kevingeringen 11-13, 18-16, 19-21, 22-20, 25-27, 26-24, 29, 67, 71, 73-75, 83. Det skulle ha genomförts den 19 mars men försenades på grund av att en av sopbilarna var på verkstad.

Träff för grannsamverkansbilar inom länet

Kontaktinformation

Säkerhetschef Johan Nordenmark


Danderyds Kommun kommer vara värd för en dag då förare av grannsamverkansbilar som opererar i olika kommuner/stadsdelar i länet träffas. Det är en dag för utveckling och erfarenhetsutbyte.

Grannsamverkansbilarna inom arrangerar tillsammans med polis och kommuner/staddelar möten för erfarnehetsutbyte. Under våren kommer Danderyds Kommun i samverkan med Danderyds Grannsamverkansbil och Lokalpolisområde Täby vara värd för en sådan träff.

Program

10:30       Välkomna, fika

10:40       Inledning 

Kommunstyrelsens ordförande, Hanna Bocander och Trygg i Danderyds ordförande Gunnar Liljegren

10:50 Lägesbild i länet/landet

Anna Schelin (polisen) med flera

11:20 Inbrottsmönster

Mats Hessler (polisen)

12:00 Mingel, Samverkan mot brott bjuder på lunchsmörgås

12:40 Utveckling av arbetssätt

Förare i Danderyd, Helene Rohdin, trafikingenjör Danderyds Kommun med flera

13:40 Sammanfattning—Utmaningar och möjligheter

14:00 Slut