Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet

2018-06-21 18:10

Länsstyrelsen har idag beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Tips för säker eldning, Storstockholms brandförsvar
Aktuell brandrisk och brandriskkartor, DinSäkerhet


Grannsamverkan

Kontaktinformation

Trygg i Danderyd

Box 66, 182 05 Djursholm

Handläggare
Annette Lindell

08-568 910 78

Syftet med grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslingar. Det gör man genom att hjälpas åt, grannar emellan och genom att man ökar sin kunskap om hur man skyddar sitt hem mot inbrott. Genom sociala kontakter som stödjer och hjälper varandra når man målet minskad brottslighet och ökad trygghet.

Grannsamverkan är lika motiverat vare sig du bor i flerfamiljshus, villaområde, i stan, på landet, permanent eller där du har fritidshus. I Danderyds kommun finns cirka 250 registrerade områden där fler än 5000 adresser ingår.

En del av grannsamverkan innebär att de boende ökar sin uppmärksamhet på avvikande händelser som indikerar brottsligt uppsåt. Man kan även öka lokalsamhällets beredskap att larma polis. (Ring 112 vid pågående inbrott.)

Är läget inte akut kan man ringa 114 14 eller skicka tips via e-post:

Polisens e-postformulär

Grannsamverkansbil

Med målet att öka tryggheten och minska förekomst av brott samarbetar kommuen med frivilliga, polisen och sponsorer och bedriver arbete med "Grannsamverkansbilen i Danderyd".

Metoden innebär att frivilliga personer bevakar området med bil och larmar polis vid misstanke om brott. I synnerhet ska bilen bevaka platser där inbrottsrisken är förhöjd. Bilen används under tider på dygnet då inbrottsfrekvensen är hög. Bilen ska avskräcka från att begå brott.

För dig som kör grannsamverkansbilen

Du som är utbildad förare till grannsamverkansbilen bokar enkelt ett körpass via styrgruppen. Rutiner och regler vid körning finner du foldern nedan.

Förarinstruktion för grannsamverkansbilen

Vill du köra grannsamverkansbilen?

För att köra grannsamverkansbilen behöver man gå en kort utbildning på ca 2 h. I utbildningen förklaras grannsamverkansbilens syfte och mål, grundläggande kunskap om att förebygga brott och vilka uppgifter man har som förare/medåkare. Även praktisk information, såsom hur det går till att köra och boka bilen, förmedlas. I samband med utbildningen bokas du in på två pass med grannsamverkansbilen. Vid det första passet får du åka med en erfaren förare.

Grannsamverkansbilen

Boka utbildning för grannsamverkansbilen

Utbildning kommer ske vid tre tillfällen under våren 2018. För alla tre tillfällen gäller att vi kommer vara i Ebba Grips rum, Djursholms slott. Samling i receptionen. Utbildningsansvariga är strygruppen för grannsamverkansbilen, polisen och kommunens brottsförebyggare.

Datum och tider:

Till anmälan 5/9, 13-15

Till anmälan 11/10, 13-15

Till anmälan 21/11 13-15