Problem med belysning i Djursholm åtgärdat

2018-09-20 15:06

Problemen med belysningen i Djursholm är nu lösta. Felet låg i nätet med kaskaden som tänder upp stora delar av belysningen. Har du ytterligare frågor om belysningen, vänligen kontakta Information Danderyd

Brottsförebyggande arbete och trygghetsarbete

Kontaktinformation

Trygg i Danderyd

Box 66, 182 05 Djursholm

Handläggare
Annette Lindell

08-568 910 78

Trygg i Danderyd
Trygg i Danderyd är ditt lokala brottsförebyggande råd. Vi arbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Danderyds kommun.

Rådets främsta uppgifter är att:

  • ta reda på var problemen finns.
  • ge förslag till åtgärder.
  • stimulera brottsförebyggande samarbete mellan kommunala, statliga och privata aktörer.
  • verka aktivt för ökat medborgarengagemang.
  • följa upp åtgärder och projekt.
  • informera allmänheten om vårt arbete.
  • öppna en dialog med kommunens invånare.

Brottsförebyggande samverkan

Trygg i Danderyd samarbetar med Tekniska kontoret, Stadsbyggnadskontoret, Polisen, Ungt Fokus, Grannsamverkan, föreningslivet och näringslivet med flera.

Trygghetsenkät 2016

Sammanställning av trygghetsenkät 2016