Öppenvård

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax: 08-568 911 04

Kontakta kommunen

Mottagning av nya ärenden
Lina Rönnerblad, gruppledare, vuxenavdelningen
08-568 911 68 
Träffas säkrast måndag-fredag 13-14

Socialkontoret i Danderyds kommun anordnar ett flertal olika öppenvårdsprogram samt individuella samtal för dig som har ett missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel eller spel.

Återfallspreventionsprogram

 Programmet vänder sig till dig som strävar efter att uppnå och bevara nykterhet och drogfrihet. Deltagandet sker i grupp eller individuellt och träffarnas innehåll hjälper dig att bli mer uppmärksam på och medveten om situationer, tankar och känslor som kan leda till återfall. Alternativa beteenden och förhållningssätt diskuteras, prövas och följs upp. Programmet bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och består av både föreläsningar och diskussioner. Programmet omfattar 8 träffar och deltagandet är kostnadsfritt.

Spelprogram

Programmet vänder sig till dig som fyllt 20 år och som har svårt att kontrollera ditt spelande om pengar. Programmet bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och inkluderar motiverande samtal (MI). Fokus ligger på att kartlägga och träna färdigheter för att hjälpa dig att minska eller helt avstå från spelande. Deltagandet sker främst individuellt, men kan även ske i mindre grupper. Programmet omfattar 8–12 träffar. 

Samtalen är kostnadsfria och det som sägs är sekretesskyddat.

Individuella samtal

Individuella samtal vänder sig till dig som önskar samtal av stödjande karaktär eller behandlande i enlighet med kognitiv beteendeterapi, KBT.

Samtalen är kostnadsfria och det som sägs är sekretesskyddat.

Kontakt och anmälan

Vill du veta mer eller anmäla dig kontakta Lina Rönnerblad, gruppchef vuxenavdelningen
Telefon: 08-568 91168

Mer information

Broschyr öppenvård