Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Konsumentvägledning

I Danderyds kommun erbjuder vi inte konsumentvägledning. Däremot finns det flera kostnadsfria tjänster dit du som konsument kan vända dig för att få råd och hjälp.

Hallå konsument

Hallå konsument är en ny upplysningstjänst skapad av Konsumentverket. Upplysningstjänsten ger dig oberoende information och vägledning före och efter köp av varor och tjänster, avtal, reklamationer och att handla hållbart.

Hallå konsument - Konsumentverket

Konsumentverket

På Konsumentverkets hemsida hitta mer information om dina rättigheter som konsument samt tips om vart du kan vända dig för rådgivning.

Konsumentverket

Konsumentbyråerna

Konsumentbyråerna hjälper dig med frågor om bank och försäkring, abonnemang för telefoni, tv och internet, samt el, gas och fjärrvärme.

Konsumentbyråerna

Telekområdgivarna

Telekområdgivarna ger råd och vägledning i frågor som handlar om abonnemang för telefoni, tv och internet.

Telekområdgivarna

Fastighetsmäklarinspektionen

Fastighetsmäklarinspektionen är en statlig myndighet som har nyttig information för den som ska köpa eller sälja hus som förmedlas via fastighetsmäklare.

Fastighetsmäklarinspektionen