Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Etablering och integration

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss

Socialkontorets reception

Mörby centrum, plan 6

Öppettid: måndag-fredag 8-15.30

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för nyanlända personers introduktion och försörjning. Som nyanländ behöver du själv ta kontakt med Arbetsförmedlingen för att skriva in dig i etableringen. Danderyds kommun samarbetar särskilt med Arbetsförmedlingen Södra Roslagen i Täby.

I avvaktan att din etableringsplan har upprättats och kommit igång har du rätt till medverkandeersättning från Arbetsförmedlingen. När etableringen är igång på heltid får du etableringsersättning varje månad under förutsättning att du följer din etableringsplan. Arbetsförmedlingen hjälper dig att anmäla dig till kursen Samhällsorientering på Centrum för Samhällsorientering och att välja SFI-skola. De informerar även om eventuella vårdgivare vid behov av hälsoundersökning samt annan nödvändig information för att du som nyanländ ska få det stöd och åtgärder som behövs för din etablering.

Om du av olika anledningar inte kan ingå i etableringsprogrammet, är det kommunens ansvar att planera för en god introduktion och eventuell försörjning. Behöver du ekonomiskt bistånd i avvaktan att du kommer igång inom etableringen kan du läsa här om hur du gör:

Försörjningsstöd