Försenad sophämtning på Kevingeringen

2019-03-19 12:16

Det blir ingen sophämtning i dag på Kevingeringen 11-13, 18-16, 19-21, 22-20, 25-27, 26-24, 29, 67, 71, 73-75, 83. Anledningen är att en av sopbilarna är på verkstad. Sophämtningen kommer istället ske onsdagen 20 mars.

Etablering och integration

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Du kan även ringa till vår växel på telefonnummer: 08-568 910 00.

Socialkontorets reception

Golfvägen 4B, plan 5.

Öppettid: måndag-fredag 8-15.30

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för nyanlända personers introduktion och försörjning. Som nyanländ behöver du själv ta kontakt med Arbetsförmedlingen för att skriva in dig i etableringen. Danderyds kommun samarbetar särskilt med Arbetsförmedlingen Södra Roslagen i Täby.

I avvaktan att din etableringsplan har upprättats och kommit igång har du rätt till medverkandeersättning från Arbetsförmedlingen. När etableringen är igång på heltid får du etableringsersättning varje månad under förutsättning att du följer din etableringsplan. Arbetsförmedlingen hjälper dig att anmäla dig till kursen Samhällsorientering på Centrum för Samhällsorientering och att välja SFI-skola. De informerar även om eventuella vårdgivare vid behov av hälsoundersökning samt annan nödvändig information för att du som nyanländ ska få det stöd och åtgärder som behövs för din etablering.

Om du av olika anledningar inte kan ingå i etableringsprogrammet, är det kommunens ansvar att planera för en god introduktion och eventuell försörjning. Behöver du ekonomiskt bistånd i avvaktan att du kommer igång inom etableringen kan du läsa här om hur du gör:

Försörjningsstöd