Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Sygrupp för nyanlända

2018-03-27 10:37

sygrupp röda korset

En sygrupp för nyanlända startades av Röda korset i Stocksund för snart ett år sedan. Gruppen träffas varannan måndag för att sy, fika och umgås

Genom att mötas kring ett gemensamt intresse ges ett naturligt sätt att komma igång att prata svenska. På sygruppens möten i  Röda korsets lokaler i Stocksund knyts kontakter och vänskapsband bland nyanlända och etablerade svenskar i Danderyd.

Totalt har 11 nyanlända börjat i gruppen och tre representanter från Röda korset deltar. Gruppen är mycket populär och därför fullbokad för tillfället.