Förbud mot att elda och grilla i Stockholms län

2018-07-20 10:06

Det är förbjudet att elda i hela Stockholms län. Förbudet omfattar alla former av öppen eld, till exempel att grilla på iordningställda grillplatser samt att använda trangiakök, stormkök eller medtagen grill.

Se Länsstyrelsen för mer information och tips

Samarbete med BRIS

2017-11-30 09:23

Danderyds kommun inleder ett samarbete med Bris under våren 2018 med fokus på psykisk hälsa för barn som flytt.

Syftet är att stärka framförallt vuxna professionella som möter målgruppen, inom t. ex. skolans värld, med kunskaper om psykisk ohälsa och bemötande och hur man som vuxen kan hantera de utsatta situationer som barnen många gånger befinner sig i. Inom ramen för samarbetet kommer Bris erbjuda föreläsningar och workshops på temat för kommunal personal.

I en ny rapport konstaterar Bris att den psykiska ohälsan bland barn som flytt till Sverige är utbredd och behovet av såväl professionellt som socialt stöd är stort. Du kan läsa rapporten i sin helhet på Bris hemsida via länken nedan.

Barn som flytt, en riskgrupp för psykisk ohälsa

Vill du veta mer, kontakta avdelningschef Åsa Wallén via växeln 08-568 910 00.