Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Invandring och integration

Kontaktinformation

Socialkontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 28, 182 11 Danderyd

Danderyds kommun kommer under år 2017 att ta emot 148 personer med uppehållstillstånd från Migrationsverket.

Utöver de 148 personerna kommer ett antal ensamkommande barn att bli anvisade till kommunen. Detta i enlighet med Länsstyrelsens beslutade kommunfördelningstal utifrån regeringens uppdrag. Enligt Länsstyrelsens och Migrationsverkets prognos för 2017 ska Danderyds kommun under året ta emot 19 ensamkommande barn.

Därutöver flyttar nyanlända personer som ordnat med egen bostad till kommunen, så kallad EBO, samt personer som har fått uppehållstillstånd på anknytning till anhörig eller andra skäl.

2018-05-23
Den 16 maj träffades företagare i kommunen för att informera om hur kommunen och arbetsgivare kan samarbeta för att matc...
2018-05-23
På det första Föreningsnätverket för integration i Danderyd deltog cirka 25 personer och 10 föreningar. Många är redan e...
2018-03-27
En sygrupp för nyanlända startades av Röda korset i Stocksund för snart ett år sedan. Gruppen träffas varannan måndag fö...
2018-02-26
Nu förbereds området vid Båtmanstorpet för kunna användas för tillfälliga bostäder. Boendeområdet byggs för flyktingar s...