Personligt ombud

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd
Växeln: 08-568 910 00
Fax: 08-568 911 04
Besöksadress: Mörby centrum, plan 6, hiss nr 13 (stora glashissen)

Kontakta kommunen

Personligt ombud har som uppgift att stärka ställningen i samhället för personer med psykisk funktionsnedsättning. I Danderyd drivs verksamheten med personligt ombud av Stiftelsen Parasoll. Hjälpen är kostnadsfri.

Vad gör ett personligt ombud?

  • Verkar för att klienterna ska få sina lagliga rättigheter och behov av vård, stöd och service från samhället tillgodosedda. 
  • Arbetar för att klientens olika insatser ska samordnas på ett bra sätt.
  • Uppmärksammar och rapporterar fel och brister i samhällssystemen, på uppdrag av Socialstyrelsen och Länsstyrelsen.

Vem kan få ett personligt ombud?

Personer från 18 år som har, eller riskerar att få, allvarliga psykiska funktionsnedsättningar vilka medför stora svårigheter att hantera sin tillvaro.

Kontakta personligt ombud

Kontakta personligt ombud i Danderyds kommun
Eva Lundell
Stiftelsen Parasoll
Mobil: 070-751 73 19

Stiftelsen Parasoll