Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Arbetscoach

Kontaktinformation

Socialkontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 28, 182 11 Danderyd

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få kontakt med en arbetscoach via din socialsekreterare. Insatsen beviljas enligt Socialtjänstlagen efter behovsprövning.

Arbetscoachens roll är att vägleda dig att se möjligheter och därigenom ge stöd som leder dig till en praktik. Vid möte med arbetscoachen och socialsekreteraren får du grundläggande information om vårt arbetssätt och tillsammans med dig upprättar vi en individuell plan där vi klargör vad målet med coachens insats är.

Målen med arbetscoachinsatsen kan vara att

  • hitta en lämplig praktikplats
  • finnas med som stöd under praktikperioden
  • få vägledning som på sikt ska kunna öka dina möjligheter till att få ett arbete
  • få råd och stöd för att söka arbete eller praktik, till exempel att skriva CV och personligt brev.

Arbetscoachen samarbetar med företag och verksamheter inom och utanför Danderyds kommun.

Om du önskar och har behov så har Arbetscoachen ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen Täby angående bland annat nystartsjobb, OSA-anställningar samt lönebidrag.

För ytterligare upplysningar, kontakta din socialsekreterare eller gruppledare för socialpsykiatri via kommunens växel, tel: 08 – 568 910 00.

Mer information

Arbetsförmedlingen i Täby

Faktablad om lönebidrag

Faktablad om OSA-anställningar