Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Arbetscoach

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss

Socialkontorets reception

Mörby centrum, plan 6

Öppettid: måndag-fredag 8-15.30

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få kontakt med en arbetscoach via din socialsekreterare. Insatsen beviljas enligt Socialtjänstlagen efter behovsprövning.

Arbetscoachens roll är att vägleda dig att se möjligheter och därigenom ge stöd som leder dig till en praktik. Vid möte med arbetscoachen och socialsekreteraren får du grundläggande information om vårt arbetssätt och tillsammans med dig upprättar vi en individuell plan där vi klargör vad målet med coachens insats är.

Målen med arbetscoachinsatsen kan vara att

  • hitta en lämplig praktikplats
  • finnas med som stöd under praktikperioden
  • få vägledning som på sikt ska kunna öka dina möjligheter till att få ett arbete
  • få råd och stöd för att söka arbete eller praktik, till exempel att skriva CV och personligt brev.

Arbetscoachen samarbetar med företag och verksamheter inom och utanför Danderyds kommun.

Om du önskar och har behov så har Arbetscoachen ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen Täby angående bland annat nystartsjobb, OSA-anställningar samt lönebidrag.

För ytterligare upplysningar, kontakta din socialsekreterare eller gruppledare för socialpsykiatri via kommunens växel, tel: 08 – 568 910 00.

Mer information

Arbetsförmedlingen i Täby

Faktablad om lönebidrag

Faktablad om OSA-anställningar