Danderyds kommun - Juridiska tjänster

Juridiska tjänster

Kontaktinformation

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

I Danderyds kommun kan du kontakta notarius publicus som kontrollerar och intygar riktigheten i olika uppgifter.

Träffa notarius publicus

Drottninggatan 26 (vid T-centralen/Sergels torg)

Måndag - torsdag 9-16, fredag 9-15

Notarius publicus kan hjälpa dig med att:

  • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar.
  • närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts.
  • kontrollera lotteridragningar.
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Avgift tillämpas för uppdrag.

För information ring: 0768-14 53 13.