Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Kvalitet och trygghet i hemtjänsten

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Biståndshandläggare
Kontakta kommunen
08-568 910 00

Telefontid: Tisdag 13-14, övriga helgfria vardagar 9-10.

Danderyds kommun använder förenklad nyckelhantering och ett tidmätningssystem för att kvalitetssäkra beviljade insatser.

Syftet med tidsregistreringen är att öka tryggheten och kvaliteten genom

  • enklare och säkrare nyckelhantering
  • korrekt underlag för den avgift du som kund ska betala
  • korrekt underlag för ersättning till hemtjänstföretagen

Personalen öppnar dörren med mobiltelefon

Ett personallås, en enkel dosa, installeras på insidan av din dörr. Ditt lås fungerar som vanligt, inget syns från utsidan och du och dina anhöriga använder nycklar som vanligt. Du som själv vill öppna din dörr när hemtjänsten kommer fortsätter att göra det. Har du trygghetslarm behöver låset installeras för att hemtjänsten snabbt ska kunna hjälpa dig om du larmar.

Hemtjänstpersonalen har en särskild mobiltelefon som de öppnar din dörr med istället för med nyckel. Härigenom säkras att den som låser upp verkligen har behörighet att göra det. Dessutom minskas personalens restid när de slipper nyckelhanteringen och de kan komma snabbare till dig vid  till exempel larm. Via personallåset registrerar mobiltelefonen även den tid som hemtjänstbesöket tar. Tiden blir underlag för din avgift och hemtjänstföretagets ersättning.

Kommunen har upphandlat en auktoriserad låssmedsfirma, Lås Larmteknik Värmdö AB, som kommer hem till dig och installerar personallåset. Besöket tar normalt cirka 15 minuter. Du blir kontaktad för att komma överens om lämplig tid för installation.

Installation av systemet kommer inte att kosta dig något.

Kontakt

Vid frågor är du och dina anhöriga välkomna att kontakta er biståndshandläggare eller systemförvaltare Gerd Söderlund via växeln, 08-568 910 00.