Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Ansök om att bli utförare - hemtjänst

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Biståndshandläggare
Kontakta kommunen
08-568 910 00

Telefontid: Tisdag 13-14, övriga helgfria vardagar 9-10.

Välkommen att ansöka om att bli en utförare i Danderyds kommuns valfrihetssystem för hemtjänsten. Annonsering sker fortlöpande på Konkurrensverkets valfrihetswebb.

E-tjänst: Ansökan och förfrågningsunderlag i TendSign

Ansökan om att delta i valfrihetssystemet som hemtjänstutförare ska lämnas elektroniskt i upphandlingsstödsystemet TendSign. Inloggningsuppgifter får du vid ditt första besök på TendSign och det är konstnadsfritt. Innan du ansöker kan du ta del av förfrågningsunderlaget här under.

Utförare som lämnar ansökan blir godkända under förutsättning att samtliga krav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Reservationer i ansökan accepteras ej.

Kundens val

Den enskilde väljer själv vilken av kommunens utförare som ska utföra hemtjänsten mellan 8-22. Övrig tid utförs hemtjänsten enligt avtal av en utförare som för närvarande är Hemtjänst Danderyd. Om den enskilde inte vill eller kan välja utförare finns ett ickevalsalternativ enligt en turordningslista.

Den enskilde har alltid rätt att byta utförare inom ramen för valfrihetssystemet.

Ersättning

Hemtjänstersättningen utgår för faktiskt utförd registrerad tid och ersättningen fastställs av kommunfullmäktige.

Frågor och information

Frågor avseende ansökan ska ställas skriftligen i TendSign och svar ges via e-post till leverantörens kontaktperson för ansökan.

Mer information

Konkurrensverkets valfrihetswebb

Förfrågningsunderlag

Hemtjänstcheck 2018

Regelverk för ersättning och registrering

Socialnämndens mål för äldreomsorgen

Tillämpningsanvisningar