Hemtjänst

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Biståndshandläggare
Kontakta kommunen
08-568 910 00

Telefontid: Tisdag 13-14, övriga helgfria vardagar 9-10.

Hemtjänstpersonal på besök hos äldre kvinna
Genom hemtjänsten kan du som är äldre och/eller funktionshindrad få hjälp med den dagliga livsföringen.

Det kan handla om:

  • personlig omvårdnad som till exempel personlig hygien, toalettbesök, på- och avklädning och hjälp vid måltider
  • promenader
  • anhörigavlösning som att till exempel den som vårdar en anhörig får möjlighet att göra egna aktiviteter genom att hemtjänstens avlösare tillfälligt tar över omsorgen
  • service som till exempel städning, tvätt och inköp 
  • trygghetslarm i bostaden
  • matdistribution för den som inte klarar att laga sin mat själv.

För mer information eller ansökan om bistånd kontakta äldreomsorgens biståndshandläggare via kommunens växel 08-568 910 00, tisdagar kl 13-14 och övriga helfria vardagar kl 9-10.

Kundval

När du beviljats hemtjänst ska du välja utförare. Du kan välja mellan flera privata och en kommunal utförare som utför hemtjänsten 8-22. Utförarna är upphandlade av kommunens socialnämnd enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Övrig tid utförs hemtjänsten enligt avtal av en utförare som för närvarande är den kommunala hemtjänsten, Hemtjänst Danderyd.

Information om hemtjänst

Socialkontorets broschyrer

Utförare av hemtjänst

AkademCare

Blomsterfonden

Delectus Care

FancyCare Service

Hemtjänst Anne Stalin

Kommunens hemtjänst Danderyd

Hemtjänstkompaniet

Nordisk Hemservice

Olivia Hemomsorg

Solskens Omsorg och Service

Ansök om att bli utförare inom hemtjänst

Ansök om att bli utförare