Boende

Kontaktinformation

SeniorDirekt 

08-568 919 91

Telefontid: måndag-fredag 9-12

Fax 08-568 911 36

Äldreboende rabatter och grönska
I Danderyd finns olika typer av särskilda boenden för äldre.

Vård- och omsorgsboenden: Du vänder dig till socialförvaltningen för att ansöka.

Du som har fyllt 70 år har möjlighet att ställa dig i kö för ett seniorboende.

Korttidsboende innebär en tillfällig vistelse på ett boende där det finns tillgång till omvårdnad och service dygnet runt.