Förbud mot att elda och grilla i Stockholms län

2018-07-20 10:06

Det är förbjudet att elda i hela Stockholms län. Förbudet omfattar alla former av öppen eld, till exempel att grilla på iordningställda grillplatser samt att använda trangiakök, stormkök eller medtagen grill.

Se Länsstyrelsen för mer information och tips

Äldre

Kontaktinformation

SeniorDirekt 

08-568 919 91

Telefontid: måndag-fredag 9-12

Fax 08-568 911 36

glada-seniorer-på-utflykt
Kommunens övergripande mål är att du i Danderyd ska kunna åldras i trygghet och bemötas med värdighet och omtanke.

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen

Genom att införa lokala värdighetsgarantier vill Danderyds kommun förtydliga vad du som kommunmedborgare kan förvänta dig av äldreomsorgen. Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta så att den äldre får ett värdigt liv och känner välbefinnande. Det betyder att man beaktar rätten till en privat sfär, självbestämmande, delaktighet, anpassade insatser, insatser av god kvalitet och ett gott bemötande. En känsla av välbefinnande kan vara en känsla av trygghet och meningsfullhet.

Värdighetsgarantier

Broschyr för värdighetsgarantier

Riktlinjer för handläggning inom äldreomsorgen

Riktlinjer parbogaranti

Kontakt till biståndshandläggarna

För mer information eller ansökan om bistånd kontakta äldreomsorgens biståndshandläggare via kommunens växel 08-568 910 00, tisdagar kl. 13-14 och övriga helgfria vardagar kl. 9-10.

All hjälp är behovsprövad. Det innebär att behovet måste utredas av någon av äldreomsorgens biståndshandläggare. Bistånd är det begrepp som används i socialtjänstlagen för de olika hjälpinsatser som beviljas. Den som ansökt om ett bistånd och inte är nöjd med beslutet kan överklaga till förvaltningsrätten.

Kvalitetsmål

Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig ålderdom som håller hög kvalitet och vid jämförelse är av hög nationell klass. Kvaliteten säkerställs genom regelbundna kvalitetsuppföljningar.

Information för utförare

Information till utförare inom kundvalet i Danderyds kommun