Problem med belysning i Djursholm åtgärdat

2018-09-20 15:06

Problemen med belysningen i Djursholm är nu lösta. Felet låg i nätet med kaskaden som tänder upp stora delar av belysningen. Har du ytterligare frågor om belysningen, vänligen kontakta Information Danderyd

Akut hjälp, krishantering

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss

Socialkontorets reception

Mörby centrum, plan 6

Öppettid: måndag-fredag 8-15.30

Om du behöver hjälp i en akut situation finns stöd inom olika områden. Här hittar du viktiga telefonnummer för akuta situationer som brand, akuta psykiska problem, hjälp vid missbruk och krishantering.

Polis, brandkår och ambulans - Ring 112


Socialjouren

Vid akuta situationer kvällar och helger kan du som är boende i Danderyd, Norrtälje, Täby, Vaxholm, Österåker, Lidingö eller Vallentuna få råd och stöd av Socialjouren nordost. Socialjouren arbetar nära både polis och andra berörda myndigheter. Du kan vara anonym om ditt samtal gäller en annan person.

Socialjouren har två olika telefonnummer som svarar på olika tider på dygnet:

Telefon 08-454 23 37
(går via SOS Alarm)
08-410 200 40
Måndag-torsdag 02.00-08.00 16.30-02.00
Fredag 02.00-08.00 15.00-02.00
Lördag-söndag 02.00-16.00 16.00-02.00

 

Fax till socialjouren nordost: 08-758 17 22

Söker du akut stöd och hjälp under kontorstid vardagar ringer du Danderyds kommuns växel 08- 568 910 00.  

Akuta psykiska problem

Prima Akutenheten NoA har öppet dygnet runt årets alla dagar. Prima Akutenheten hittar du på Danderyds sjukhus Hus 31.

Ring Prima Akutenhet NoA 08-123 558 58
Prima akutenheten NoA

Akut hjälp för missbruk

Ring St Görans beroendeakut 08-123 459 00
St Görans beroendeakut

Ring Capio Marias akutmottagning 08-684 00 400
Capio Marias akutmottagning

Ring Maria Ungdom 08-123 474 10
Maria Ungdom

Råd om vård

Du kan ringa vårdguiden dygnet runt om du har frågor om sjukdomar eller vård. Sjuksköterskorna som svarar kan bedöma ditt behov av vård och hänvisa dig till rätt vårdmottagning om det skulle behövas.
Ring Vårdguiden 1177

BRIS

Till Bris kan du ringa om du vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.
Ring Barnens hjälptelefon BRIS 116 111

BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn.
Ring BRIS vuxentelefon 077-150 50 50
BRIS för vuxna om barn

Kvinnojour

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Du kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.
Ring Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Mansjour

Ring mansjouren 08-30 30 20

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till dig som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Du kan ringa Brottsofferjouren och vara anonym om du vill.
Ring Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Hjälplinjen

Om du har en psykisk kris eller befinner dig i en svår livssituation kan du ringa Hjälplinjen för att få rådgivning och stöd.
Ring Hjälplinjen 020-22 00 60

Om Hjälplinjen

Information vid allvarliga olyckor och kriser - Ring 113 13

Kristeam och krishantering

Om det sker en större olycka eller katastrof i Danderyds kommun aktiveras gruppen Psykiskt och socialt omhändertagande (posom), för att organisera stöd och hjälp till drabbade.

Gruppen består av representanter från kommunen, räddningstjänsten, polisen, primärvården, kyrkan och civilförsvarsföreningen. Vid en större olycka eller katastrof i kommunen eller där kommuninvånare är berörda fungerar gruppen (posom) som styrgrupp för att organisera stöd och hjälp till drabbade och deras anhöriga. Gruppen ska leda och samordna omhändertagandet, aktivera stödpersoner, organisera stödcentra, handha information och praktiska frågor.

Krisledningsgruppen
Krisledningsgruppen svarar för den övergripande planeringen, anger riktlinjer och tydliggör ansvarsfördelningen i ett akut läge. I gruppen finns socialdirektören, räddningschefen från Storstockholms räddningstjänst, närpolischefen samt chef för posom. Vid behov knyts även andra nyckelpersoner till gruppen.

Krisstyrgruppen
Styrgruppen planerar och genomför utbildning och fortbildning samt svarar för information till stödpersonerna. I gruppen finns representanter för kommunala förvaltningar, brandförsvaret, civilförsvarsföreningen och kyrkan. Posomchefen leder arbetet och är sammankallande i gruppen. I akuta krissituationer ansvarar styrgruppen för posoms operativa insatser.

Stödcenter
Stödpersonernas uppgift är att finnas till hands och ge medmänskligt stöd. På stödcentret kan drabbade (ej skadade) och anhöriga få psykologiskt, socialt och materiellt stöd.