Öppet hus och samråd om ny förskola på Tranholmen

2019-04-02 14:20

Nu finns ett förslag på detaljplan för en ny förskola på Tranholmen.

Detaljplan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola samt medge bostadsändamål på fastigheten Tranholmen 1:92. Den nya förskolan är tänkt att ersätta den pråm där det bedrivs förskoleverksamhet idag.

Öppet hus 8 april

Den 8 april, kl 18-19.30 arrangeras ett öppet hus där förslaget visas i Tranholmens loge, Lärkstigen 141a. Fram till och med 13 maj finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Här kan du ta del av samrådsförslaget i sin helhet:

Samrådsförslag om ny förskola på Tranholmen