2019

 • 2019-03-22

  På agendan för Kommunstyrelsens strategidag den 20 mars stod bland annat utmaningar och viktiga utgångspunkter för 2019, samt kommunstyrelsens roll som ledande och styrande organ utifrån i kommunallagen och styrelsens reglemente.

 • 2019-03-20

  Valprövningsnämnden har beslutat att omval ska ske till kommunfullmäktige i Falu kommun. Enligt vallagen måste samtliga kommuner i landet erbjuda förtidsröstning.

 • 2019-03-13

  Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2019 om att nämnderna gemensamt ska lämna ett överskott 2019 på 13,5 miljoner kronor. Det betyder att nämnderna inte ska använda upp hela den budget som de blivit tilldelade för 2019. Anledningen är att kommunen ska få en ekonomi i balans.

 • 2019-03-12

  Sedan yttrandena efter granskningen av detaljplanen för Skeppet 12 gåtts igenom kan konstateras att flertalet sakägare och närboende är negativa till planförslaget. Kritiken handlar inte om att tillåta bostäder på platsen utan om själva gestaltningen; att den föreslagna byggnaden inte passar i den omgivande miljön. Detta har kommunicerats till fastighetsägaren och ett nytt förslag kommer att tas fram.

 • 2019-03-07

  Från den 1 januari 2019 gäller nya avgifter för sophämtning, vatten och avlopp i kommunen. De flesta får sin första faktura i brevlådan under mars och april.

 • 2019-03-07

  Danderyds kommun ska ta emot 80 nyanlända under 2019.

 • 2019-02-25

  Danderyds kommun planerar för nytt vård- och omsorgsboende samt korttidsboende vid Vendevägen-Bragevägen i Djursholm. Vård- och omsorgsboendet uppförs av företaget Vectura Fastigheter och korttidsboendet byggs i kommunal regi.

 • 2019-02-21

  De kommunala förskolorna Baduhild och Norra Åsgård i Djursholm kommer att avvecklas till hösten 2019. Beslutet fattades av Kommunstyrelsens produktionsutskott (KSPU) vid ett extrainsatt möte i tisdags.

 • 2019-02-12

  Lagom till alla hjärtans dag, på torsdag den 14 februari kommer du som ringer till Danderyd kommuns huvudnummer 08-568 910 00 att mötas av fyra svarsval. Du väljer då vilket område som bäst passar för ditt ärende. På så sätt får du snabbare hjälp.

 • 2019-02-12

  Under våren och sommaren 2019 underhåller vi lekplatsen vid Vilans väg. Nu vill Tekniska kontoret ha hjälp från lekexperter under 10 år att välja ut vilket gungdjur som ska få bo på lekplatsen. Rösta på din favorit!