2019

 • 2019-05-20

  Danderyds kommun satsar stort på cykeln som färdmedel. En som brinner för detta är kommunens Miljösamordnare Jonas Qvarfordt.

 • 2019-05-16

  På Danderyds gräsytor myllrar det av fjärilar, bin och humlor. Kommunen satsar stort och långsiktigt på biologisk mångfald. Över 60 provpunkter genomförs per år där vi mäter biologisk mångfald såsom växter fåglar och fjärilar.

 • 2019-05-15

  Kultur- och fritidsnämnden har nu beslutat vilka som ska tilldelas årets stipendier. Det handlar om en hedersplakett, ett kulturstipendium som delas mellan flera stipendiater och ett ungdomsledarstipendium som delas på två.

 • 2019-05-06

  Johan Harryson väljer att sluta sin tjänst som bildningsdirektör i Danderyds kommun för att tillträda tjänsten som kommundirektör i Karlskoga kommun.

 • 2019-05-02

  Bilister och kollektivtrafikresenärer som åker längs Täbyvägen och Enebybergsvägen under rusningstid är påverkade av de framkomlighetsproblem som uppstår i båda kommunerna. Täby kommun och Danderyds kommun startar under våren en gemensam utredning av trafiken utmed vägsträckningen. Trafikförvaltningen inom Region Stockholm och Arriva deltar också i utredningsarbetet.

 • 2019-04-26

  Nu finns Danderyds första ministation för återvinning på plats vid Danderydsvallen. Ministationen är ett komplement till övriga återvinningsstationer och införs på prov för att öka tillgängligheten för insamling av pappers- och plastförpackningar.

 • 2019-04-18

  Danderyds kommun planerar att rusta upp och utveckla området runt Djursholms torg. Kommunen planerar för nya bostäder, lokaler och mötesplatser och utreder hur torget, gatumiljön och Samsöparken kan förbättras. Ambitionen är att skapa ett ännu attraktivare och mer tillgängligt kommundelscentrum.  

 • 2019-04-16

  Under det senaste året har kommunen gjort en omsorgsfull upprustning av kajen i Samsöviken. Under våren var planen att lägga ner nya ledningar i gatan utmed viken innan plantering och asfaltering, men projektet har stött på patrull.

 • 2019-04-08

  8 april övergår LSS-boendet Torgets servicebostad i kommunal regi. Boendet ligger i Stocksund och drevs tidigare av Frösunda Omsorg.

 • 2019-04-03
  ed start i juni 2019 ska totalt tre broar i kommunen repareras. Det gäller dels två broar på sträckan Vendevägen. Den ena över Föreningsvägen och den andra över E18 vid trafikplats Danderyds sjukhus.

  Med start i juni 2019 ska tre broar i kommunen repareras. Det gäller dels två broar på sträckan Vendevägen. Den ena över Föreningsvägen och den andra över E18 vid trafikplats Danderyds sjukhus.