Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Svar på placering i förskola och skola

2018-03-12 14:28

Den här veckan skickas placeringsbesked för skolvalet i Danderyds kommun ut.

Det har varit skolval för föräldrar och vårdnadshavare till barn som ska börja i f-klass, i årskurs 4 eller i årskurs 7. Denna vecka skickas besked för skolvalet ut.

Läs mer om att ansöka till förskola och skola