Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Utställning av förslag till Temapark

2018-04-16 14:42

Sätraängsparken

Välkommen att under perioden 16/4-7/5 ta del av kommunens förslag till upprustning av Sätraängsparken. Förslaget bygger på att den blir till en temapark med berättelsen om ekens liv och värde.

Förslaget ställs ut på Danderyds bibliotek på plan 5 i Mörby Centrum. På plats får du möjlighet att se illustrationer och situationsplan över förslaget och kan lämna kommentarer.

Förslag

Moodboard
Presentation av förslaget
Inbjudan till att ta del av Tekniska kontorets förslag på Danderyds bibliotek

Vill du lämna kommentarer kring förslaget?

Mejla:
Träffa representanter från Tekniska kontoret på Danderyds bibliotek någon av följande tider:
Torsdag 19/4 kl 10-12
Onsdag 25/4 kl 16-18