Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Arbeta som röstmottagare i valet

2018-04-03 09:15

Vill du vara röstmottagare i Danderyd? Ta chansen och anmäl dig nu! Att vara röstmottagare är ett spännande uppdrag som innebär att du får delta i själva kärnan i det demokratiska samhället: Det fria och allmänna valet.

Du kan arbeta på valdagen den 9 september eller under förtidsröstningen onsdag den 22 augusti till den lördag 8 september.

Läs mer om uppdraget och gör en intresseanmälan