Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Nytt avtal för badhusen

2018-04-03 15:40

Från och med den 1 juli kommer Mörbybadet och Vasabadet att drivas av Fair Utveckling AB.

- Det ska bli jättespännande med en ny driftentreprenör på Mörby badet. Vi ser fram emot ett gott samarbete och många nya kreativa idéer, säger idrottsanläggningschef Pierre Nystedt.

Enligt kommunens beslut gäller avtalet för badhusen fram till sommaren 2021, med möjlighet till förlängning fram till som längst sista juni 2024.