Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Eftersändning av sammanträde i kommunfullmäktige

2018-03-02 16:21

Måndag den 5 mars var det sammanträde i Danderyds kommunfullmäktige. Du kan se det i eftersändning på webben.

Eftersändning av kommunfullmäktige 5 mars

På sammanträdet diskuterades bland annat reviderad mål- och styrmodell och strukturplan för centrala Danderyd. Dessutom besvarades ett antal motioner, bland annat om ungdomsråd och ökat medborgarinflytande. 

Dagordning kommunfullmäktige 5 mars