Löst hängande ledningar

2018-01-30 15:46

Nu blåser det snålt samtidigt som det kommer mycket nederbörd. Det kan göra att luftledningar och luftkablar rycks loss och hänger löst eller lågt. Danderyds kommun äger inte luftledningar, men vi har några tips om du ser trasiga ledningar:

  • Hängande eller lösa elledningar anmäls via webb eller telefon till Eon.
  • Hängande eller lösa teleledningar anmäls lika enkelt till Skanova som även har jour efter kontorstid.

Kom ihåg: Försök aldrig ta hand om en trasig eller löst hängande ledning själv! Den kan vara strömförande och livsfarlig.