Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Klotter på elskåp

2018-02-01 14:25

För närvarande klottras det extra mycket på elskåp i Danderyd. Kommunen uppskattar att medborgare felanmäler klotter på kommunal mark.

Ärenden som kommunen har juridisk rätt att hantera skickas vidare till entreprenör för åtgärd. Övriga ärenden skickas till ägaren av elskåpen som ansvarar för åtgärd.

Saneringen görs med högstrycksspruta och entreprenör är därför beroende av väderförhållanden. Är det kallt ute kan sanering med vatten innebära risk för halka, och vi behöver invänta mildare väder.

Beslut för åtgärd tas alltid på plats efter inspektion av felet. Trasiga eller öppna elskåp behöver åtgärdas innan sanering kan ske.

Upptäcker du klotter på kommunal mark tar vi tacksamt emot din felanmälan, gärna med bild.

Här kan du felanmala