Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Stora miljövinster med eldriven kranbil

2018-04-12 10:27

En ny kranbil med en eldriven kran där motorn aldrig behöver gå på tomgång kommer att bidra till stora miljövinster i kommunen. Den eldrivna kranbilen drar 65% mindre energi jämfört med en konventionell lastbil.

Den eldrivna kranbilen har köpts in av PEAB asfalt som Danderyds kommun har ett ramavtal med. Investeringen bidrar till många miljövinster för luften i kommunen.

När den används vid t ex insamling av återvinningsmaterial kan förbränningsmotorn vara helt avstängd. Kranbilen laddas under natten och har med sig 40 kWh som räcker för en dags normalt kranarbete.

Inga avgaser

Den eldrivna kranbilen släpper inte ut några avgaser alls under arbetet. Det innebär 100% mindre utsläpp av koldioxid, kväveoxider och partiklar i luften.

Titta på kranbilen

Elmia 20-23 augusti, Jönköping
Go:Smart Sendsmart 28 augusti, Göteborg
Entreprenad Live 4-6  september, Göteborg
Renhållarträffen november, Stockholm