Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Företagsmässan Världsklass Danderyd

2018-04-13 16:07

företagsmässa

Årets företagarmässa genomförs den 19 april i Mörby centrum 11-17. Mässan riktar sig till både företagare och privatpersoner.

Bland de kommunala utställarna finns bland annat:

  • Kommunens näringslivsstrateg och representanter från plan- och exploateringsavdelningen. Hos dem kan du bland annat få reda på hur du som företagare kan få stöd från kommunen och ta del av de utvecklingsplaner som finns i Danderyd.
  • Norrortskommunernas gemensamma avfallsbolag SÖRAB. Vid SÖRABs monter kan du prata med experter på återvinning och diskutera vad du kan göra för att bidra till ett mer hållbart samhälle. 

Axplock från programmet

11:15 Kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg (M) inviger mässan

13:30 Energi- och klimatrådgivning från kommunens klimatexpert Ruth Meyer

14:15 UF Unga företagare presenterar sig

16:30 After work mingel med tilltugg, prisutdelning bästa utställare

Varmt välkommen!

Hela programmet och utställarförteckningen