Danderyd köper skogsfastighet i Rinkebyskogen

2018-04-10 09:05

rinkebyskogen

Danderyds kommun att förvärva fastigheten Danderyd 2:22 i Rinkebyskogen av Sveaskog Förvaltnings AB för 42 miljoner kronor. Fastigheten, som är 57 hektar och till största delen består av skog, lades ut till försäljning i februari. Syftet med köpet är att ha full rådighet över den framtida markanvändningen av området.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 april att tillstyrka förvärvet, och slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige den 7 maj. Beslutet innehåller även ett uppdrag om att utreda förutsättningarna för att låta markområdet ingå i det blivande Rinkebyskogens naturreservat.

- Rinkebyskogen är ett viktigt ströv- och rekreationsområde för danderydsborna. Köpet av Sveaskogs fastighet bidrar till att trygga denna markanvändning för framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg (M).

Tjänsteutlåtande förvärv av fastigheten Danderyd 2:22