Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Danderyd medlem i Svenska Cykelstäder

2018-04-03 15:58

2018 antogs Danderyds kommun som medlem i Svenska Cykelstäder. Föreningen består av kommuner och organisationer som arbetar aktivt för ökad och säkrare cykling.

- Medlemskapet är en fin bekräftelse på att vi är på rätt spår med våra satsningar för ökad cykling. Vi ser nu fram emot att gemensamt med föreningens aktörer, ytterligare utveckla detta arbete och därmed skapa förutsättningar för att fler väljer cykeln som färdmedel framöver, säger Bengt Sylvan, ordförande i Tekniska nämnden i Danderyds kommun.  

Svenska Cykelstäders verksamhet ligger i linje med det arbete för ökad cykling som sedan flera år bedrivs i Danderyds kommun och som gett goda resultat. Arbetet för ökad cykling har också en viktig plats i den kommunala samhällsplaneringen där förutsättningar för kommunens framtida resande skapas.

- Vi kan se att Danderyd arbetar målinriktat för att förbättra förutsättningarna för cykling. De har tagit fram ett mål att cyklingen ska öka till 15 procent år 2024, de sopsaltar sina regionala cykelstråk och de satsar på att bygga nya cykelvägar, säger Henrik Oretorp, ordförande för Svenska Cykelstäder.

Genom medlemskapet får Danderyd nu större möjlighet att verka tillsammans med några av Sveriges mest engagerade aktörer inom cykelområdet.

- För att bli bättre på cykling måste landets kommuner samarbeta och dela med sig av kunskap. Att cykelinfrastrukturen planeras smartare gynnar kommuninvånarna, men också samhället i stort eftersom cykling är yteffektivt, miljövänligt och bra för folkhälsan, menar Henrik Oretorp.

Mer information om Svenska Cykelstäder