Socialkontorets fax ur funktion

2018-12-13 19:36

Socialkontorets faxnummer är för närvarande ur funktion på grund av tekniska problem hos Telia. Aktörer som brådskande söker kontakt med socialkontoret hänvisas till vår funktionsbrevlåda:

Det går även bra att ringa Danderyds kommuns växel på telefonnummer: 08-568 910 00

Annebergsgården – här är 100% nöjda med sitt boende!

2018-11-20 11:01

Annebergsgårdens omsorgsboende

Socialstyrelsen presenterar varje år mätningar av kvaliteten inom äldreomsorgen i landet. I den senaste mätningen utmärker sig det kommunala vård- och omsorgsboendet Annebergsgården med mycket höga betyg inom flera områden.

Syftet med dessa så kallade öppna jämförelser är att underlätta för den som vill kunna jämföra olika verksamheter med varandra. Syftet är också att ge de äldre och deras närstående en röst och en möjlighet att berätta hur de har det.

Annebergsgårdens vård- och omsorgsboende i Enebyberg, med plats för omkring 40 äldre, utmärker sig genom att ha en mycket hög andel mycket nöjda boende. Av de boende uppger samtliga (100 %!) att de får ett bra bemötande från personalen, är nöjda med sitt boende och känner sig trygga där!

Varmt och vänligt

- Jag känner mig förstås väldigt stolt över detta. Personalen här på Annebergsgården är välutbildad, lyhörd och erfaren. De ser till att våra boende har det bra och får det stöd de behöver, säger Anneli Kinnunen, verksamhetschef vid Annebergsgården.

- Vi har en varm och vänlig stämning här! Det brukar även de som besöker oss känna av.

Alla Danderyds kommunala vård- och omsorgsboenden är inte med i undersökningen då de är små och dessa mätningar kräver ett större antal svarande.

Även de äldre som anlitar kommunala Hemtjänst Danderyd är mycket nöjda. 99 % av dem tycker att de får ett bra bemötande från personalen.

Öppna jämförelser för äldreomsorgen