Parkering

Tillfälligt parkeringshus under ombyggnad

Tillfälllig parkering Mörby centrum under ombyggnad

Under ombyggnaden av Mörby centrum finns infarten till parkeringshuset under E18 längs Mörbyleden.

Parkeringshus

Morby C Parkeringshus_560
Det nya parkeringshuset byggs i flera våningar på andra sidan E18 med en gångbro över
motorvägen till nya Mörby centrum.

Parkeringsplats

Morby C Parkeringsplats_560
På södra sidan om nya Mörby centrum, mot Danderyds sjukhus kommer det att finnas en
utomhusparkering intill glashuset.