Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Näringsliv och arbete

startsidebild söka jobb
På de här sidorna finns platsannonser för dig som vill söka arbete i Danderyd, och information för dig som vill bli eller redan är företagare i kommunen.

Danderyds kommun erbjuder ett gott näringslivsklimat med ett strategiskt läge i länet, bra kommunikationer tillgänglig näringslivsservice, nätverksträffar och regionalt samarbete avseende infrastruktur och kommunikationer. Kommunen har ett näringsliv med över 19 000 arbetstillfällen, varav hälften inom offentligt finansierad verksamhet.

2018-05-15
I undersökningen Nöjd-kund-index (NKI) har företag i Danderyd svarat på frågor om kommunens service inom sex myndighetso...
2018-04-24
Välkommen till Frukostklubben Danderyd den 16 maj.
2018-03-07
2017 startades 394 företag i Danderyd. Det innebär att antalet nyregistrerade företag ökade med 6,5 procent jämfört med ...
2018-02-15
Den 14 mars är du varmt välkommen till Frukostklubben Danderyd i Kungsledens lokaler (Vendevägen 89).