Tillfällig webbplats för Danderyds kommun

Vår webbplats kan inte nås för tillfället. Vi arbetar med problemet och ber dig att försöka nå hemsidan igen om en stund.

Viktiga kontaktuppgifter:

SOS Alarm, polis, brandkår och ambulans
Ring 112

Socialjouren
Ring 08-568 910 00 (vardagar dagtid kl. 08 – 17)
Ring 08-410 200 40 (natt kl. 16-02)

Akut psykiska problem
Ring 08-123 558 58 (Prima akutenheten på Danderyds sjukhus)

Storstockholms brandförsvar
Ring 08-729 99 01

Sjukvårdsupplysning, vårdguiden
Ring 1177

Vatten och avlopp, akuta ärenden
Ring 08-568 912 90 (vardagar dagtid kl. 08 - 17)
Ring 08-08-768 03 11 (Veolia övriga tider)

Danderyds kommun, växel
Ring 08-568 910 00 (vardagar dagtid 8-16.40)

Danderyds kommun servicecenter
Ring 08-568 912 60 (vardagar dagtid 8-16.40)

Felanmäl eller lämna synpunkt
Felanmälan
Synpunkter och frågor

Presskontakt, kommunikationsavdelningen
Ring 08-568 910 20
E-post: jan-erik.alenbrand@danderyd.se

Facebook
Danderyds kommun Facebook

Schoolsoft
För personal, elev eller vårdnadshavare.
Gå till Schoolsoft

Danderyd24
För dig som ska välja förskola, skola, pedagogisk omsorg samt fritidshem och annan hemvist för ditt barn.
Gå till Danderyd24