Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Upphandlad verksamhet

Kontaktinformation

Upphandlingsenheten

Box 66, 182 05 Djursholm

Handläggare upphandling

Kettlyn Jöesaar
08-568 910 58
Irena Hennvall
08-568 910 54
Alexander Isaksson Montserrat
08-568 912 37
Ing-Marie Filipsson
08-568 910 55

Danderyds kommun har ett valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst och familjerådgivning. Du kan när som helst lämna in en ansökan om att bli utförare inom dessa områden.

Annonsering sker fortlöpande på Upphandlingsmyndighetens valfrihetswebb.

Upphandlingsmyndighetens valfrihetswebb

Ansökan

Vill du bli utförare inom hemtjänsten eller familjerådgivning lämnar du in en elektronisk ansökan till upphandlingssystemet TendSign.

TendSign

Svaren på frågorna lämnas på anvisande platser i dokumentet. Samtliga frågor ska besvaras för att ansökan ska vara fullständig.

Sociala tjänster:

 • gruppboende för funktionshindrade
 • boendestöd för psykiskt funktionshindrade
 • äldreboende
 • korttidsboende
 • resor inom verksamheterna för äldre- och funktionshindrade
 • matdistribution för äldre
 • nattpatrull och larmutryckning natt
 • trygghetslarm
 • mottagning och förmedling av trygghetslarm
 • administrativa stödsystem.

Tekniska tjänster:

 • Planering, projektering, drift och underhåll av kommunens byggnader och markområden
 • Vägar, gång- och cykelbanor, gatubelysning och parkering
 • Vatten och avlopp
 • Parker, lekplatser, grönområden och naturvård
 • Avfallshantering
 • Kommunens pontoner, bryggor, fyrar och sjömärken.

Kontaktperson för upphandlingar på tekniska kontoret är Alexander Isaksson Montserrat, 08-568 912 37,