Upphandlad verksamhet

Kontaktinformation

Upphandlingsenheten

Box 66, 182 05 Djursholm

Handläggare upphandling
Ing-Marie Filipsson, 08-568 910 55
Fredrik Lundin, 08-568 913 75
Elin Lindberg, 08-568 910 59
Karin Holmgren, 08-568 910 57

Upphandling Tekniska kontoret
Alexander Isaksson Montserrat, 08-568 912 37

Danderyds kommun har ett valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst och familjerådgivning. Du kan när som helst lämna in en ansökan om att bli utförare inom dessa områden.

Annonsering sker fortlöpande på Upphandlingsmyndighetens valfrihetswebb.

Upphandlingsmyndighetens valfrihetswebb

Ansökan

Vill du bli utförare inom hemtjänsten eller familjerådgivning lämnar du in en elektronisk ansökan till upphandlingssystemet TendSign.

TendSign

Svaren på frågorna lämnas på anvisande platser i dokumentet. Samtliga frågor ska besvaras för att ansökan ska vara fullständig.

Sociala tjänster:

 • gruppboende för funktionshindrade
 • boendestöd för psykiskt funktionshindrade
 • äldreboende
 • korttidsboende
 • resor inom verksamheterna för äldre- och funktionshindrade
 • matdistribution för äldre
 • nattpatrull och larmutryckning natt
 • trygghetslarm
 • mottagning och förmedling av trygghetslarm
 • administrativa stödsystem.

Tekniska tjänster:

 • planering, projektering, drift och underhåll av kommunens byggnader och markområden
 • vägar, gång- och cykelbanor, gatubelysning och parkering
 • vatten och avlopp
 • parker, lekplatser, grönområden och naturvård
 • avfallshantering
 • kommunens pontoner, bryggor, fyrar och sjömärken.