Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Hygenisk verksamhet

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ska du driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds fotvård, piercing eller tatuering eller annan behandling där huden penetreras och risk finns för blodsmitta? Då ska du skriftligen anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret innan verksamheten startar.

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts. Glöm inte att skicka ditt egenkontrollprogram med anmälan.

Anmälan ska också göras om du förändrar verksamheten, till exempel bygger om eller utökar befintliga lokaler och vid ägarbyte.

Anmälan verksamhet/lokal

Inte anmälningspliktiga verksamheter

Hygieniska verksamheter som hudvård, massage, frisör, nagelbyggare med flera behöver inte anmäla till miljö- och stadsbyggnadskontoret att de startar en ny verksamhet. Vi har dock fortfarande tillsyn och vid inspektion granskar vi lokalen och egenkontroll inklusive rutiner med mera. Läs gärna mer i våra informationsbladen. Kontakta oss gärna om du har ytterligare frågor.

Egenkontroll

Du som driver verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds fotvård, piercing, tatuering eller annan behandling där huden penetreras och risk finns för blodsmitta ska ha egenkontroll. Omfattningen av egenkontrollen beror på typen av verksamhet, dess storlek och vilka risker den medför. Egenkontrollen ska i de flesta fall vara skriftlig. Dessa dokument granskar vi när vi inspekterar lokalerna.

Exempel på rutiner som ska finnas i ditt egenkontrollprogram:

  • skriftliga rutiner för rengöring och städning
  • skriftliga rutiner för underhåll av inredning och utrustning
  • skriftliga rutiner för bedömning av de risker som kan uppkomma i verksamheten
  • skriftliga rutiner för riskbedömning av hur patienter med sår och andra hudåkommor ska bemötas
  • förteckning på de kemiska produkterm, rengöringsmedel med mera som används och de kosmetiska och hygieniska produkter som säljs.

Mer information

Taxa för miljö- och hälsoskyddstillsyn

Läkemedelsverket - kosmetiska och hygieniska produkter

Smittskydd Stockholm

Socialstyrelsens handbok: Yrkesmässig hygienisk verksamhet – Piercing, tatuering, fotvård, massage

Yrkesmässig hygienisk behandling – Socialstyrelsens allmänna råd

Akupunktur piercing och tatuering

Fotvård

Hudvård

Massage

Nagelbyggnad