Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Rapport från frukostmöte 17 maj

2017-05-18 12:33

På mötet avnjöt 35 deltagare frukost, värdefull kunskap om byggnationer samt kloka råd om avtalsförsäkringar för företagare.


Detta sista frukostmöte innan sommaruppehållet bjöd på senaste nytt från kommunen och företagare. Vidare gavs värdefull kunskap om byggnationer samt om avtalsförsäkringar för dig som företagare.  


Program från 17 maj
Programpresentation för onsdagen 17 maj