Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Näringslivsnytt #1 2017: Ny vision, nya mål

2017-12-20 14:03

I kommunens första Näringslivsnytt kan du läsa mer om den nya visionen, utbyggnaden av Mörby Centrum och kommunens företagsklimat.

Näringslivsnytt #1 2017: ny vision, nya mål

Får du inte Näringslivsnytt? Skicka ett mejl till: